Korigendum k vysvetlivkám kombinovanej nomenklatúry Európskych spoločenstiev ( Ú. v. EÚ C 50, 28.2.2006 )