Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.3647 — Westlb/Dal)Besedilo velja za EGP.