Pisno vprašanje E-1875/05 vlaga Geoffrey Van Orden (PPE-DE) za Svet. Severni Ciper