Pogodba o Ustavi za Evropo - III. DEL — POLITIKE IN DELOVANJE UNIJE - VI. NASLOV — DELOVANJE UNIJE - I. POGLAVJE — DOLOČBE O INSTITUCIJAH - 1. oddelek — Institucije - 1. pododdelek — Evropski parlament - III-331. Člen