Verordening (EEG) n r. 2730/75 van de Raad van 29 oktober 1975 betreffende glucose en lactose