Pisno vprašanje E-0625/05 vlaga Claude Moraes (PSE) za Komisijo. Vmesni pregled lizbonske strategije v zvezi zaposlovanjem oseb, ki imajo običajno manj možnosti