Pisno vprašanje E-3457/05 vlaga Georgios Karatzaferis (IND/DEM) za Komisijo. Odgovornost služb Komisije v zvezi z napaènim izvajanjem projektov, ki se sofinancirajo iz tretjega okvira podpore Skupnosti v Grèiji