Uredba Komisije (ES) št. 648/2009 z dne 23. julija 2009 o določitvi končnega zneska pomoči za posušeno krmo za tržno leto 2008/2009