Odločba Komisije z dne 28/05/2004 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.3396 - GROUP 4 FALCK / SECURICOR (4064)) v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. /89 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)