Pisno vprašanje E-3670/05 vlaga Maria Martens (PPE-DE) za Komisijo. Vloga Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo v prihodnosti