Uredba Komisije (ES) št. 1476/2005 z dne 9. septembra 2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete