Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1895/2006 z dne 19. decembra 2006 o prilagoditvi prejemkov iz dela in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter ponderjev, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2006 .