Kopienas Augu šķirņu biroja Administratīvās padomes Lēmums (2020. gada 1. aprīlis) par iekšējiem noteikumiem attiecībā uz datu subjektu noteiktu tiesību ierobežojumiem saistībā ar personas datu apstrādi kā daļu no Kopienas Augu šķirņu biroja darbības