2004/822/SZVP: Sklep Političnega in varnostnega Odbora BiH/5/2004 z dne 3. novembra 2004 o spremembi Sklepa BiH/1/2004 o sprejetju prispevka tretjih držav k vojaški operaciji Evropske unije v Bosni in Hercegovini in Sklepa BIH/3/2004 o vzpostavitvi Odbora sodelujočih držav za vojaško operacijo Evropske unije v Bosni in Hercegovini