Pisno vprašanje E-2347/05 vlaga Margrete Auken (Verts/ALE) za Komisijo. Postopno opuščanje tankerjev z enojnim trupom jasno določa trenutek, ko plovilo, ki je še vozno, prav tako postane odpadek