Pisno vprašanje E-0977/05 vlagata Bart Staes (Verts/ALE) in Jillian Evans (Verts/ALE) za Komisijo. Sežigalnica odpadkov v mestu Reggio Emilia