Pisno vprašanje E-3817/06 vlaga John Bowis (PPE-DE) za Komisijo. Smernice EMEA za klinično preskušanje zdravil