Zadeva C-253/06: Tožba, vložena 6. junija 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki Nemčiji