Uredba Komisije (ES) št. 1200/2004 z dne 29. junija 2004 o odprtju razpisnega postopka št. 52/2004 ES za prodajo vinskega alkohola za nove industrijske uporabe