Pisno vprašanje E-6436/08 vlaga Toine Manders (ALDE) za Komisijo. Splošna pravica do čistega zraka v EU