Uredba Komisije (ES) št. 1003/2004 z dne 19. maja 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave