Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 31/2005 z dne 20. decembra 2004 o prilagoditvi prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter ponderjev, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2004