Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o učinkoviti končni rabi energije in energetskih storitvah (KOM(2003)0739 - C5-0642/2003 - 2003/0300(COD))