Pisno vprašanje P-2650/04 predložila Marie Isler Béguin (Verts/ALE) za Svet. Prošnja Gruzije za članstvo v Evropski uniji