Lieta T-277/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 9. aprīļa spriedums — Zitro IP/EUIPO (“PICK & WIN MULTISLOT”) (Eiropas Savienības preču zīme — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “PICK & WIN MULTISLOT” reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)