Pisno vprašanje E-3799/06 vlaga Ilda Figueiredo (GUE/NGL) za Komisijo. Podpora za vinogradništvo na Azorih