Uredba Komisije (ES) št. 849/2005 z dne 2. junija 2005 o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 641/2005