Decizia (UE, Euratom) 2017/1761 a Consiliului din 25 septembrie 2017 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Economic și Social European