Decyzja Rady (UE, Euratom) 2017/1761 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaproponowanego przez Republikę Włoską