Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2017/1761, annettu 25 päivänä syyskuuta 2017, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen, jota Italian tasavalta on ehdottanut, nimeämisestä