Predlog sklep Sveta o sklenitvi Protokola k Okvirnem sporazumu o trgovini in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Korejo na drugi strani o upoštevanju pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji