Pasiūlymas Tarybos reglamentas baigiantis dalinę tarpinę antidempingo priemonių, taikomų importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračiams, peržiūrą