Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju spričeval za vlakovno osebje, ki upravlja lokomotive in vlake v železniškem omrežju Skupnosti (KOM(2004)0142 - C6-0002/2004 - 2004/0048(COD))