Pisno vprašanje E-3438/04 predložila Hiltrud Breyer (Verts/ALE) za Komisijo. Težave z odpadki v Romuniji