MNENJE KOMISIJE v skladu s tretjim pododstavkom člena 251(2)(c) Pogodbe ES o spremembah Skupnega stališča Sveta, ki jih je predložil Evropski parlament, glede predloga sklepa o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za obdobje 2007–2013 (COM(2005) 116 konč.)