Uredba Komisije (ES) št. 2259/2004 z dne 28. decembra 2004 o določitvi prodajnih cen Skupnosti za ribiške proizvode iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 za ribolovno leto 2005