Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.3885 – Apax/Barclays/TFT/Somerfield) — Primer za poenostavljeni postopek Besedilo velja za EGP.