Zadeva T-177/04: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 4. julija 2006 — easyJet proti Komisiji (Konkurenca — Koncentracije — Uredba (EGS) št. 4064/89 — Odločba o združljivosti koncentracije s skupnim trgom — Tožba, ki jo vlaga tretja oseba — Dopustnost — Trgi zračnega prevoza — Zaveze)