Skupno stališče (ES) št. 26/2005 z dne 21. junija 2005, ki ga je sprejel Svet v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti, z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih in spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS