Zadeva C-218/05: Sklep predsednika Sodišča z dne 15. februarja 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki