2004/908/ES: Odločba Komisije z dne 23. decembra 2004 o zaščitnih ukrepih v zvezi z atipično kokošjo kugo v Bolgariji (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 5650)Besedilo velja za EGP.