Uredba Komisije (ES) št. 1845/2006 z dne 13. decembra 2006 o prepovedi ribolova na atlantski sled v coni ICES Vb, VIaN (vode ES), VIb s plovili, ki plujejo pod francosko zastavo