2006/343/ES: Sklep št. 2/2005 Skupnega odbora ES-Islandija z dne 22. decembra 2005 o spremembi Protokola št. 3 o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja k Sporazumu