Pisno vprašanje E-0326/05 vlaga Ilda Figueiredo (GUE/NGL) za Komisijo. Težave zaradi pomanjkanja dežja