Povzetek odločbe Komisije z dne 29. marca 2006 v zvezi s postopkom po členu 82 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in členu 54 Sporazuma EGP proti Tomra Systems ASA, Tomra Europe AS, Tomra Systems B.V., Tomra Systems GmbH, Tomra Butikksystemer AS, Tomra Systems AB in Tomra Leergutsysteme GmbH (Zadeva št. COMP/E-1/38.113 – Prokent/Tomra) (Besedilo velja za EGP)