Decyzja Rady (UE) 2020/2185 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, Dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Hondurasu dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej