Rådets afgørelse (EU) 2020/2185 af 18. december 2020 om undertegnelse på Unionens vegne af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Honduras om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træprodukter til Den Europæiske Union