2006/45/ES: Sklep Komisije z dne 20. decembra 2005 o razveljavitvi Sklepa Komisije 2001/381/ES o sprejetju zaveze, ponujene v zvezi z uvozom določenih aluminijastih folij s poreklom iz Rusije