Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 177/2012 z dnia 28 września 2012 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG