Pisno vprašanje P-0240/06 vlaga Chris Davies (ALDE) za Komisijo. Preživetje oleokemijske industrije